28434 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 13-03-2019 tot en met 11-04-2019 - De Baetsdreef 5 - het verbouwen en uitbreiden van een woning met inbegrip van zorgwoning
Bastiaenssens – Deschrijver Herman en Marleen hebben een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het verbouwen en uitbreiden van een woning met inbegrip van zorgwoning

De aanvraag heeft als adres De Baetsdreef 5 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 13-03-2019 tot en met 11-04-2019 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:12-3-2019)