28422 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 11-03-2019 tot en met 9-04-2019 - Oude Bruggeweg 11 - het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning
Van Damme Anje heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning

De aanvraag heeft als adres Oude Bruggeweg 11 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 11-03-2019 tot en met 09-04-2019 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:10-3-2019)