REGENVAL PERIODE 21 MEI TOT 10 JUNI 2018 ERKEND ALS RAMP
De Vlaamse Regering heeft op 21 december 2018 de overvloedige regenval van 21 mei tot 10 juni 2018 als algemene ramp erkend. Dit besluit is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 28 februari 2019. De gemeente Jabbeke behoort tot de gemeenten/steden die erkend zijn.

INDIENEN DOSSIER


Het indienen van een dossier voor financiële tegemoetkomings dient te gebeuren vóór 31 mei 2019. De aanvragen worden bij voorkeur ingediend via het e-loket van het Rampenfonds Vlaanderen.

Wat schade in de landbouwsector betreft zijn de hoofdstukken I en II en artikel 25 van de verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 van toepassing. Voor meer info klik hier.(laatst gewijzigd:1-3-2019)
Nieuws /