28358 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 26-02-2019 tot en met 27-03-2019 - Oostmoerstraat 37 - het bouwen van een melkveestal, voedersloods, uitbreiden van bestaande sleufsilo's, extra verharding
BVBA Spriet – Coudeville heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een melkveestal, voedersloods, uitbreiden van bestaande sleufsilo's, extra verharding

De aanvraag heeft als adres Oostmoerstraat 37 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Deputatie West-Vlaanderen.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 26-02-2019 tot en met 27-03-2019 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:26-2-2019)