28348 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 25-02-2019 tot en met 26-03-2019 - Vlamingveld 41 - het bouwen van 2 bedrijfsverzamelgebouwen na het slopen van de bestaande bebouwing (een afwijking)
NV Bevrachting en Overslag Services Jonckheere heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van 2 bedrijfsverzamelgebouwen na het slopen van de bestaande bebouwing (een afwijking)

De aanvraag heeft als adres Vlamingveld 41 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 25-02-2019 tot en met 26-03-2019 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:24-2-2019)