28344 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 22-02-2019 tot en met 23-03-2019 - Merelstraat 22 - het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning, het aanbouwen van een carport, afdak, berging aan de woning (een afwijking)
Velghe – Bossuyt Piet en Hilde hebben een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning, het aanbouwen van een carport, afdak, berging aan de woning (een afwijking)

De aanvraag heeft als adres Merelstraat 22 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 22-02-2019 tot en met 23-03-2019 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:21-2-2019)