AANPASSINGEN WETGEVING VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN
Vanaf 1/2/2019 wordt er een nieuw voorlopig rijbewijs ingevoerd, genaamd M12. Dit voorlopig rijbewijs is bedoeld voor kandidaten waarvan het voorlopig rijbewijs is verlopen en die geen 3 jaar wensen te wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs M18 of M36 aan te vragen.

Het voorlopig rijbewijs M12 kan slechts 1 keer worden aangevraagd en de retributie bedraagt 20 € (+ gemeentetaksen).

Enkele voorwaarden :
  • de aanvrager moet houder zijn geweest van een VRB M36 of M18 waarvan de geldigheidsduur maximaal 3 jaar verstreken is;
  • het theoretisch examen moet nog geldig zijn;
  • minimum 6 uur praktisch rijonderricht in erkende rijschool gevolgd hebben nadat M36 of M18 verlopen was;
  • 1 of 2 begeleiders moeten worden aangeduid en in het bezit zijn van een vormingsattest;
  • de aanvrager mag geen houder zijn van een nog geldig VRB M18 of M36.

CONTROLE VOORWAARDEN BEGELEIDER


Vanaf 1/2/2019 moet de controle om begeleider te zijn gebeuren door de gemeente waar het voorlopig rijbewijs wordt aangevraagd, zelfs als de begeleider in een andere gemeente woont.

Indien toch blijkt dat een begeleider verval had in de loop van 3 voorafgaande jaren, kan het uitgereikt rijbewijs van de kandidaat-bestuurder nietig verklaard worden en zal hij opnieuw een praktisch examen moeten afleggen.

UITBREIDING BEGELEIDING CATEGORIE B


Iemand die begeleider wil worden voor categorie B mag niet als begeleider vermeld geweest zijn op een ander voorlopig rijbewijs in het jaar voorafgaand aan de aanvraag van dat voorlopig rijbewijs.

Op die regel geldt een uitzondering voor de begeleiding van eigen kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen of die van zijn wettelijke partner.

Vanaf heden wordt deze uitzondering uitgebreid tot de partner van de begeleider (gehuwd, wettelijk samenwonend of feitelijk samenwonend) en diens kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen. Het samenwonen moet blijken uit een opvraging van het Rijksregister.(laatst gewijzigd:4-2-2019)
Nieuws /