28294 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 11-02-2019 tot en met 12-03-2019 - Popstaelstraat 99 - het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning en aanleg van een zwembad
François Dries heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning en aanleg van een zwembad

De aanvraag heeft als adres Popstaelstraat 99 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 11-02-2019 tot en met 12-03-2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:11/02/2019)