28292 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 08-02-2019 tot en met 09-03-2019 - Reigerzele 15 - het plaatsen van een dakraam (een afwijking)
Van de Velde Dominique heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een dakraam (een afwijking)

De aanvraag heeft als adres Reigerzele 15 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 08-02-2019 tot en met 09-03-2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:8/02/2019)