28288 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 08-02-2019 tot en met 09-03-2019 - Kasteeldreef zn - bestemmingswijziging van recreatief naar wonen
Danneels Frederik heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over bestemmingswijziging van recreatief naar wonen

De aanvraag heeft als adres Kasteeldreef zn te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 08-02-2019 tot en met 09-03-2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:8/02/2019)