28241 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 21-01-2019 tot en met 19-02-2019 - Willemijnenweg - het bouwen van 31 eengezinswoningen, de aanleg van de wegenis, riolering en de bufferbekken, het slopen van de bestaande loods
NV Bouwkantoor Joost Danneels, BVBA JPB Building hebben een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van 31 eengezinswoningen, de aanleg van de wegenis, riolering en de bufferbekken, het slopen van de bestaande loods

De aanvraag heeft als adres Willemijnenweg te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 21-01-2019 tot en met 19-02-2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:20/01/2019)