28240 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 21-01-2019 tot en met 19-02-2019 - Zandweg naar Zerkegem 8 - het uitbreiden van een bestaande woning, aanleg van een verharding
Laleman – Vanden Driessche Boudewijn en Rita hebben een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het uitbreiden van een bestaande woning, aanleg van een verharding

De aanvraag heeft als adres Zandweg naar Zerkegem 8 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 21-01-2019 tot en met 19-02-2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:20/01/2019)