28238 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 16-01-2019 tot en met 14-02-2019 - Isenbaertstraat 32 - de uitbreiding van de rundveeplaatsen bij een rundveehouderij
Debaecke Rik heeft een aanvraag ingediend voor
- de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over de uitbreiding van de rundveeplaatsen bij een rundveehouderij

De aanvraag heeft als adres Isenbaertstraat 32 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Deputatie West-Vlaanderen.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 16-01-2019 tot en met 14-02-2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:15/01/2019)