LOKALE POLITIE VRAAGT EXTRA AANDACHT VOOR SLUIKSTORT
Afval in de openbare ruimte veroorzaakt niet alleen ergernis. Het is ook duur. De opruiming van het zwerfvuil kost meer dan 60 miljoen euro per jaar. Dat is bijna 10 euro per inwoner. In Vlaanderen en haar gemeenten gaat het over duizenden tonnen afval per jaar. Het gaat hierbij niet alleen om zwerfvuil, maar veelal om sluikstort.

Zwerfvuil is klein afval dat buitenshuis wordt achtergelaten op een plaats waar dat niet hoort. Dat kan bewust of onbewust zijn. Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, verpakkingen, tickets, blikjes, flesjes, paraplu’s, zakdoekjes,...

Sluikstorters ontwijken bewust de ophaling van huisvuil of bedrijfsafval. Het gaat dan om afvalstoffen die gestort of achtergelaten worden op plaatsen waar het niet mag, op momenten waarop dat niet is toegelaten en/of in de verkeerde bakken of containers.

Meerdere malen moet worden vastgesteld of worden de gemeente en/of lokale politie door bewoners in kennis gesteld van sluikstorten. Tachtig procent van het zwerfvuil betreft blikjes en etenswarenverpakkingen. Voornamelijk de meer landelijk gelegen straten krijgen het te verduren. Daarnaast worden er ook niet-reglementaire huisvuilzakken gedumpt bij de aanwezige vuilbakken langs de openbare weg.

Het is frustrerend voor de bewoners die zich inzetten voor het milieu en deelnemen aan de opruimingsacties die worden georganiseerd. Sommige bewoners vullen hun eigen afvalzakken met gevonden zwerfvuil. De lokale politie wil hier graag iets aan doen.

De lokale politie roept de inwoners dan ook graag op om alert te zijn op sluikstorters en indien zij getuige zijn van eventuele sluikstortingen zij aandachtig zijn voor nummerplaten. Deze vaststellingen of gegevens kunnen steeds bezorgd worden aan de lokale politie.

De lokale politiie is gehuisvest in de Constant Permekelaan 22A te Jabbeke en is telefonisch bereikbaar via het nummer 050/81 01 00 - pz.kouter.wijk.jabbeke@police.belgium.eu of tijdens de openingsuren. Uiteraard kan er ook steeds een afspraak worden gemaakt.(laatst gewijzigd:15-1-2019)
Nieuws /