28232 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 18-01-2019 tot en met 16-02-2019 - Ter Weiden 1-41, Krakeelstraat 15-21 - het bouwen van 37 eengezinswoningen, aanleg van nieuwe wegenis en riolering, het rooien van bomen
BVBA JPB Building, BVBA Residentie hebben een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van 37 eengezinswoningen, aanleg van nieuwe wegenis en riolering, het rooien van bomen

De aanvraag heeft als adres Ter Weiden 1-41, Krakeelstraat 15-21 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 18-01-2019 tot en met 16-02-2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:17/01/2019)