28216 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 16-01-2019 tot en met 14-02-2019 - Legeweg 96 (lot 138), 98 (lot 139), 100 (lot 140), 102 (lot 141), 104 (lot 142), 106 (lot 143), 108 (lot 144) - het bouwen van 7 eengezinswoningen en 7 tuinbergingen (een afwijking)
NV Bouwkantoor Joost Danneels heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van 7 eengezinswoningen en 7 tuinbergingen (een afwijking)

De aanvraag heeft als adres Legeweg 96 (lot 138), 98 (lot 139), 100 (lot 140), 102 (lot 141), 104 (lot 142), 106 (lot 143), 108 (lot 144) te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 16-01-2019 tot en met 14-02-2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:15/01/2019)