28212 - INFRAX - INFRAX WEST - OPRICHTINGSAKTE EN STATUTEN
Volgens het Decreet Lokaal Bestuur, dat in voege ging op 1 januari 2019, bepaalt in artikel 286 § 1 dat de burgemeester volgende besluiten en de inhoud ervan bekend maakt via de webtoepassing van de gemeente:

  • de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid;
  • de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid.

Hierbij wordt de huidige gecoördineerde versie van de statuten en de oprichtingsakte van Infrax West ter kennis gegeven.

.

Oprichtingsakte Infrax West (toen nog WVEM)

Gecoördineerde versie statuten Infrax West(laatst gewijzigd:8-1-2019)