28187 - 03/01/2019 - GEMEENTERAAD- INSTALLATIEZITTING 2 JANUARI 2019
De voorzitter van de gemeenteraad maakt het verslag van de installatiezitting van 2 januari 2019 openbaar

Dagorde van de vergadering:
1. Kennisneming van de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen
2. Mededeling over de benoeming en eedaflegging van de burgemeester
3. Installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde
4. Vaststelling van de fracties
5. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
6. Verkiezing van de schepenen
7. Verkiezing van de leden van de politieraad


Verslag

(laatst gewijzigd:3-1-2019)