28178 - bekendmaking openbaar onderzoek over de afschaffing van buurtweg nr. 14 gedurende de periode van 24-12-2018 tot en met 25-01-2019 - Oostmoerstraat - Jabbeke, 6e Afdeling, sectie B, nr. 514C en 514D.
GEMEENTE JABBEKE

AANKONDIGING VAN EEN OPENBAAR ONDERZOEK OVER DE AFSCHAFFING VAN BUURTWEG NR. 14

DE HEER SPRIET POL EN MEVROUW COUDEVILLE LILIAENE, met als adres 8490 Jabbeke, Westmoere 7, dienden op 4 juni 2018 een aanvraag in voor de afschaffing van buurtweg nr. 14, gelegen op de percelen kadastraal gekend als Jabbeke, 6e Afdeling, sectie B, nr. 514C en 514D.

De gemeenteraad van de gemeente Jabbeke besliste op 22 oktober 2018 als volgt:

"Artikel 1:
Er wordt ten principiële beslist om over te gaan tot het afschaffen van de buurtweg nr. 14, zoals vastgesteld en beschreven in zijn huidige staat in het voorgesteld plan tot afschaffing buurtwegen opgemaakt door landmeter Eric Van Damme uit Jabbeke, en bekend binnen de inschrijving in de Atlas van de Buurtwegen van de deelgemeente Snellegem.

Artikel 2:
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het voorgeschreven openbaar onderzoek met betrekking tot de afschaffing van de buurtweg nr. 14."

Overeenkomstig het BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 20 JUNI 2014 TOT VASTSTELLING VAN NADERE REGELS VOOR DE ORGANISATIE VAN HET OPENBAAR ONDERZOEK INZAKE BUURTWEGEN dient over de beraadslaging van de gemeenteraad een openbaar onderzoek te worden georganiseerd.

Het resultaat van het gemeentelijk overleg ligt tijdens het openbaar onderzoek, gedurende ten minste 30 dagen, ter inzage op het gemeentehuis, Dorpsstraat 3 te Jabbeke.

De bezwaren of opmerkingen moeten aangetekend of tegen afgifte van een ontvangstbewijs worden afgeven op het gemeentehuis, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke, ten aanzien van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Jabbeke, vóór het einde van het openbaar onderzoek, dat tenminste dertig dagen duurt.

Het openbaar onderzoek start op 24 december 2018 en eindigt op 25 januari 2019.

Te Jabbeke, op 20 december 2018(laatst gewijzigd:24-12-2018)