28168 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 19-12-2018 tot en met 17-01-2019 - Snellegemstraat 18 - het slopen van de bestaande loods
NV Bouwkantoor Joost Danneels heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het slopen van de bestaande loods

De aanvraag heeft als adres Snellegemstraat 18 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 19-12-2018 tot en met 17-01-2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:18-12-2018)