AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 4 DECEMBER 2018
  • Financiën - BBC - budgetwijziging 2018 - vaststelling.
  • Financiën - BBC - meerjarenplan 2014-2020 - aanpassing - budget 2019 - vaststelling.
  • Patrimonium - huis C. Permekelaan 2 Jabbeke - renovatie woning tot kinderopvang - onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - gunning opdracht - goedkeuring.
  • Sociale dienst - dienstverlening asielzoekers - LT-visie - opschorting werking - bespreking / goedkeuring.
  • Logo Brugge-Oostende vzw - Bewegen op verwijzing - instap in kleinstedelijke zorgregio Brugge - projectgoedkeuring - kennisneming.
  • Externe dienst - Woonpunt - Verslag beheerscomité Woonpunt - 24 oktober 2018 + subsidiedossier 2019 - kennisneming en goedkeuring.
  • Externe dienst - Woonpunt - budget en jaarprogramma jaar 10 (februari-december 2019) - kennisneming.


(laatst gewijzigd:20-11-2018)