GROTE VERBETERINGSWERKEN ISENBAERTSTRAAT - AANVANG
In het kader van onderhoudswerken aan landbouwwegen worden er grondige renovatiewerken uitgevoerd in een deel van de Isenbaertstraat. De werken worden uitgevoerd in het gedeelte van de Isenbaertstraat tussen de Gistelsteenweg en de Eernegemweg, namelijk vanaf de verkeersdrempel aan nr. 20 tot aan de Eernegewmeg.

De werken omvatten:
  • Het bijplaatsen van een aantal rioleringsbuizen in de rijweg voor een betere waterafvoer.
  • Het opbreken van de zijstroken en de aanleg van een rij grasbetontegels aan beide zijden van de rijweg.
  • Het affrezen van de bestaande asfalt van de rijweg.
  • Het vernieuwen van het wegdek met een nieuwe laag asfalt in dit gedeelte.

Vanaf maandag 10 september 2018 wordt gestart met de voorbereidende werken voor de aanleg van de grasbetontegels en het plaatsen van de rioleringsbuizen. De werken zullen een viertal weken duren.

Er zal verkeershinder zijn tijdens het uitvoeren van deze werken. Een omleiding wordt voorzien via de Kerkeweg en de Aartrijksesteenweg.

Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij de projectverantwoordelijke Claude Dezuttere (0496/59 51 11 of gemeentehuis@jabbeke.be.(laatst gewijzigd:6-9-2018)
Nieuws /