GEMEENTERAADS- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN - bekendmakind
De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau deelt de gemeenteraadskiezers van de gemeente Jabbeke mee dat hij de voordrachten van kandidaten in ontvangst zal nemen op zaterdag 15 september 2018 (29ste dag voor de verkiezingen), van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur, op het volgende adres:
Gemeentehuis Jabbeke
Dorpsstraat 3
8490 Jabbeke


Bericht formulier A21
Affiche

Voordrachtsakten die na die datum worden ingediend, zijn niet ontvankelijk.

De kandidaten die de voordrachtsakten hebben ingediend, kunnen ter plaatse inzage krijgen van alle ingediende voordrachtsakten. Ze kunnen hun opmerkingen schriftelijk aan het gemeentelijk hoofdbureau meedelen.

De voordrachtsakten liggen op de volgende dagen ter inzage:
- op zaterdag 15 september 2018, van 9 uur tot 12 uur en van 13 tot 18 uur;
- op maandag 17 september 2018, van 13 tot 16 uur.

Op dinsdag 18 september 2018 (26ste dag voor de verkiezingen), tussen 13 en 16 uur, kunnen de personen die een aanvaarde of afgewezen lijst hebben ingediend, een met redenen omkleed bezwaarschrift tegen de aanvaarding van een of meer kandidaten indienen. Bij hun afwezigheid kan ook een van de kandidaten die op een aanvaarde of afgewezen lijst staat, een dergelijk bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift wordt tegen ontvangstbewijs aan de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau overhandigd.

Op donderdag 20 september 2018 (24ste dag voor de verkiezingen), tussen 14 en 16 uur, kunnen de personen die een aanvaarde of afgewezen lijst hebben ingediend, een memorie indienen tot betwisting van de onregelmatigheden waarmee bij de voorlopige afsluiting van de kandidatenlijst rekening is gehouden of die de dag na de afsluiting van de kandidatenlijst ingeroepen zijn. Als die onregelmatigheid te maken heeft met de onverkiesbaarheid van een kandidaat, kan een memorie worden ingediend met inachtneming van dezelfde regels. Bij hun afwezigheid kan ook een van de kandidaten die op een aanvaarde of afgewezen lijst staat, een dergelijke memorie indienen. De memorie wordt tegen ontvangstbewijs bij de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau ingediend.

Dezelfde personen kunnen tot 16 uur op donderdag 20 september 2018 bij de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau een verbeteringsakte indienen.

Het gemeentelijk hoofdbureau komt samen op donderdag 20 september 2018, om 16 uur. Tijdens die vergadering doet het gemeentelijk hoofdbureau uitspraak over de bezwaren en de neergelegde akten, en sluit het de kandidatenlijst definitief af. De personen die een lijst hebben ingediend, mogen die vergadering bijwonen. Alleen als de indieners van de lijsten niet aanwezig zijn, kunnen de kandidaten die op dinsdag 18 september 2018 een bezwaarschrift hebben ingediend, of die op donderdag 20 september 2018 een memorie of een verbeteringsakte hebben ingediend, aan die vergadering deelnemen. Als de verkiesbaarheid van een kandidaat betwist wordt, mogen die kandidaat en de indiener van het bezwaar in elk geval de vergadering bijwonen, hetzij persoonlijk, hetzij bij gemachtigde. Ook de getuigen die overeenkomstig artikel 77 en artikel 110 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet zijn aangewezen, mogen op de vergadering aanwezig zijn.

Als er beroep werd aangetekend bij het hof van beroep, vergadert het gemeentelijk hoofdbureau opnieuw op maandag 24 september 2018 (20ste dag voor de verkiezingen), om 18 uur. Tijdens die vergadering worden de verrichtingen uitgevoerd die wegens dat beroep waren uitgesteld.

Vanaf dinsdag 25 september 2018 (19de dag voor de verkiezingen) deelt de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau de officiële kandidatenlijst mee aan de regelmatig voorgedragen kandidaten en eventueel aan de kiezers die hen hebben voorgedragen, als zij daarom vragen.

Op dinsdag 9 oktober 2018 (5de dag voor de verkiezingen), van 14 tot 16 uur, neemt de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau de lijst van de getuigen van de stem- en telbureaus in ontvangst.

(laatst gewijzigd:30-8-2018)