VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 26 MEI 2019
U kiest op 26 mei in onze gemeente waar met potlood en papier gestemd wordt. Maar wanneer stem je geldig en in welke gevallen is je stem ongeldig? In onderstaande video wordt uitgelegd hoe u geldig kunt stemmen.

OPROEPINGSBRIEF EN IDENTITEITSKAART


  • Alle personen die ingeschreven zijn in Jabbeke op 1 maart 2019 en voldoen aan de kiesvoorwaarden, worden opgenomen op de kiezerslijst van Jabbeke.
  • Bij verlies of het niet ontvangen van de oproepingsbrief, kan u een duplicaat van uw oproepingsbrief ophalen bij de dienst Burgerlijke Stand/Bevolking in de week van de verkiezingen. Dit gebeurt op vertoon van uw identiteitskaart en is gratis. Indien u zelf niet in staat bent om uw duplicaat af te halen, kan u iemand in uw plaats sturen. Die persoon heeft enkel uw identiteitskaart nodig.
  • Bij verlies of diefstal van uw identiteitskaart (waarvan u nog geen aangifte hebt gedaan) doet u aangifte van verlies bij de dienst Burgerlijke Stand/Bevolking of bij de politie en brengt u een pasfoto mee. Daar ontvangt u een attest van verlies waarmee u kunt stemmen. U kunt een attest van verlies ophalen tot 12 uur op de verkiezingsdag.

Geldig stemmen


U kunt geldig stemmen door het uitbrengen van:
  • Een lijststem, als u akkoord gaat met de volgorde waarin de kandidaten op de lijst staan. Dit wordt ook wel de "kopstem" genoemd. U stemt op geen enkele kandidaat, enkel voor een bepaalde partij.
  • Een naamstem, meerdere naamstemmen op eenzelfde lijst of een lijststem in combinatie met een of meer naamstemmen binnen dezelfde lijst, als u de volgorde waarin de kandidaten op die lijst voorkomen, wil wijzigen. Dit zijn de "voorkeurstemmen". U stemt dus op een of meerdere kandidaten binnen een lijst, al dan niet in combinatie met een stem voor die lijst.

Het stemmerk, zelfs op onvolmaakte wijze aangebracht, is geldig, tenzij het voornemen om het stembiljet onherkenbaar te maken, duidelijk blijkt.

Ongeldig stemmen


De volgende stembiljetten zijn ongeldig:
  • Stembiljetten waarop meer dan een lijststem voorkomt of waarop naamstemmen voor kandidaten op verschillende lijsten zijn uitgebracht.
  • Stembiljetten waarop u een stem hebt uitgebracht bovenaan op een lijst en tegelijk naast de naam van een of meer kandidaten van een of meer andere lijsten. U mag niet "panacheren". U moet stemmen binnen een bepaalde lijst. Stemmen over verschillende lijsten mag niet.
  • Stembiljetten waarvan de vorm en de afmetingen veranderd zijn; die binnenin een papier of een voorwerp bevatten; of die u herkenbaar hebt gemaakt door er een teken, een tekst of een doorhaling op aan te brengen.
  • Alle andere stembiljetten dan die welke volgens de regelgeving mogen worden gebruikt.

OPENINGSUREN STEMBUREAU


De stembureaus zijn geopend (op papier) van 8u tot 14u en (digitaal) van 8u tot 15u.

STEMMEN BIJ VOLMACHT


Als u op 26 mei 2019 zelf niet naar het stembureau kan om te stemmen, dan moet u een andere kiezer volmacht geven om in uw naam te stemmen. Deze regelgeving omschrijft duidelijk wanneer dat kan en wat u daarvoor nodig heeft. U kunt hier het volmachtformulier vinden.(laatst gewijzigd:15-5-2019)
Nieuws /