VERLENGING BESCHERMENDE MAATREGELEN NA VASTSTELLING VIRUS
Het Voedselagentschap heeft op 2 juli jl. noodmaatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte van Newcastle in de hobbysector tegen te gaan. Hierdoor geldt er tot eind juli een verbod op verzamelingen met pluimvee en hobbypluimvee. Ook is het verhandelen of overdragen van deze dieren naar en door hobbyhouders niet meer toegelaten.

Het FAVV zal het besluit met noodmaatregelen op 1 augustus vervangen door een ministerieel besluit waarin dezelfde verbodsbepalingen voor onbepaalde tijd overgenomen worden (raadpleeg hier het ministerieel besluit).

Tegelijk worden derogaties voorzien die pluimveehandelaars in staat stellen om hun activiteiten op commerciële verzamelingen, inbegrepen openbare markten, te hernemen. Deze voorwaarden hebben te maken met de identificatie, tracering en vaccinatie van de te koop aangeboden dieren.

MAATREGELEN BIJ DE ORGANISATIE VAN EEN OPENBARE MARKT


  • Enkel professionele handelaars mogen pluimvee te koop aanbieden. De verkoop door hobbyhouders blijft nog steeds verboden.
  • Het vervoer naar de markt moet steeds gedekt zijn door een vervoersdocument waarop de gegevens van het vervoer zijn vermeld, o.a. datum, oorsprong en bestemming van de dieren, het aantal dieren. De handelaar zal bovendien ook steeds de nodige bewijzen van de vaccinatie van het pluimvee tegen de ziekte van Newcastle moeten kunnen voorleggen aan de marktverantwoordelijke.
  • Het is pluimveehandelaars verboden om pluimvee van hobbyhouders over te nemen en te verkopen. Dat betekent ook dat zij op de markt geen dieren, die ze bijv. de week voordien hadden verkocht maar die niet voldoen, mogen terugnemen van de koper.

Elke pluimveehandelaar is verplicht om wekelijks de planning van al zijn deelnames aan commerciële verzamelingen in de daaropvolgende week aan het FAVV over te maken. Hij mag enkel deelnemen aan verzamelingen die in deze planning zijn opgenomen.

WELKE MAATREGELEN KUN JE NEMEN ALS HOBBYHOUDER?


Het is belangrijk om je kippen zo goed mogelijk te beschermen tegen de ziekte. Hou daarom rekening met onderstaande maatregelen.

  • Vermijd contact met andere kippen.
  • Vermijd contact met wilde vogels: aangezien de ziekte momenteel in het hele land opduikt, verspreiden ook wilde vogels het virus. Het virus wordt overgedragen bij direct contact met besmette vogels en via besmet voeder en drinkwater. Vandaar dat het verstandig is om ervoor te zorgen dat wilde vogels niet bij het voeder en het water van je kippen kunnen. Het is aan te raden om het drinkwater en het kippenvoer onder een dakje te zetten en eventueel een net boven je hok te hangen.
  • Momenteel is het verboden om pluimvee aan te kopen, te ruilen en tentoon te stellen. Die maatregel moet ervoor zorgen dat je geen besmet pluimvee in je kippenhok brengt. Stel de aankoop van nieuwe dieren dus uit.
  • Laat geen andere pluimveehouders toe in je kippenhok.
  • Vaccineer je pluimvee: tegen de ziekte van Newcastle kan je vaccineren. Voorkomen is beter dan genezen. Neem daarvoor contact op met een dierenarts.

De ziekte van Newcastle is een bestrijdingsplichtige ziekte. Wanneer de ziekte wordt vastgesteld, neemt de FAVV maatregelen om de verdere verspreiding tegen te gaan.

Voor verdere informatie kunt u terecht op www.favv.be/dierengezondheid/newcastle en op www.landelijkegilden.be.(laatst gewijzigd:25-7-2018)
Nieuws /