ERFGOEDCEL REEDS ÉÉN JAAR VOLOP ACTIEF
Onder de vleugels van het gemeentebestuur werd in 2017 een erfgoedcel opgericht. Deze erfgoedcel is nu een vol jaar in actie met vijf vrijwilligers en heeft reeds heel wat materiaal bijeen gekregen. De erfgoedcel beschikt reeds over een paar duizend artikels die ooit gepubliceerd werden over onze gemeente en dit vanaf de jaren 1970. Alles is nog niet geïnventariseerd maar toch al opgedeeld in categorieën.

Daarnaast beschikken de erfgoedcel over een paar honderd kleine voorwerpen uit het huishoudelijke gebeuren en de kamerversiering. Die werden verkregen van Jabbekenaars die ook iets voor erfgoed voelen.

De erfgoedcel bracht daarnaast ook al talloze boeken bij elkaar die handelen over diverse onderwerpen en vooral over de Jabbeekse geschiedenis en haar erfgoed. Een aantal foto’s die gebeurtenissen te Jabbeke weergeven zitten reeds opgeborgen in hun dozen en bij dit alles worden de huwelijken vanaf 1600 ingebracht in een digitale map. Daar is natuurlijk nog veel werk aan want het gaat over duizenden akten.

Al deze zaken zijn reeds gedeeltelijk raadpleegbaar. Er wordt elk dinsdagnamiddag gewerkt tussen 13u30 en 16u30. Dan kunnen ook inlichtingen ingewonnen worden en is het archief raadpleegbaar. De Erfgoedcel heeft haar locatie in gemeenschapscentrum Sarkoheem (zaal boven).(laatst gewijzigd:4-7-2018)
Nieuws /