RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - AGENDA 3 JULI 2018
  • Bestuur - Sociaal beleid - Afbouw Lokale Opvang Initiatieven - voorstel tot vrijwillige afbouw - advies sociale dienst - goedkeuring.
  • Patrimonium - C. Permekelaan 2 + 4 + 6 te Jabbeke - verzoek tot gemeenschappelijk beheer en toewijzing aan het openbaar domein - goedkeuring.
  • Personeel - diensten thuiszorg en buurthuis De Post - sociale maribel - intekening - goedkeuring.
  • Seniorenwerking - seniorenfeest 2018 - datum 01/10/2018 - programma - goedkeuring.
  • Externe dienst - CAW NW-VL - Crisishulp anders georganiseerd - Aanmelding crisissituaties meerderjarigen via onthaal vanaf 1 juni 2018 - goedkeuring.
  • Externe diensten - Project Nesteling: wooneenheid voor kinderen met mentale en motorische beperking - vzw Victor: mobiele opvoedingsondersteuning voor personen met autisme - vraag financiële steun - goedkeuring.
  • Externe dienst - VZW Oppas - subsidiëring oppashulp 2017 - jaarverslag - kennisneming en goedkeuring.


(laatst gewijzigd:26-6-2018)