SARKOHEEMSTRAAT DEELS AFGESLOTEN OMWILLE VAN EEN RIOOLBREUK
In de Sarkoheemstraat werd ter hoogte van gemeenschapszaal Sarkoheem een rioolbreuk vastgesteld in het midden van de rijweg.

Uit veiligheidsoverweging is het dan ook noodzakelijk dat een deel van de Sarkoheemstraat tussen de Jabbekestraat en de Snellegemstraat werd afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Enkel plaatselijk verkeer (bewoners) en fietsers worden doorgang verleend.

Er wordt zo spoedig als mogelijk gewerkt aan een oplossing voor de rioolbreuk.(laatst gewijzigd:13-6-2018)
Nieuws /