RUIMINGSWERKEN OMWALLING PASTORIETUIN ZERKEGEM
Om het zuurstofgehalte en de waterkwaliteit op peil te houden is het noodzakelijk dat er ruimingswerken worden uitgevoerd in de omwalling van de pastorietuin te Zerkegem. De sliblaag is te dik geworden en dient nodig verwijderd te worden.

Om deze werken goed en veilig te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat een gedeelte van de bomen en struikgewas die staat aan de buitenrand van de omwalling wordt weggenomen.

Deze werken worden uitgevoerd op vrijdag 8 juni 2018 en eventueel nog op maandag 11 juni 2018.

Voor het ruimen van slib en bladeren uit de walgracht dient ook tijdelijk het waterniveau te worden verlaagd door het wegpompen van het water. Het effectief baggeren van de wal zal uitgevoerd worden vanaf dinsdag 12 juni 2018.

Wij verontschuldigen ons voor de tijdelijke hinder bij het uitvoeren van deze werken en danken u voor het begrip ter zake. Indien er nog verdere vragen of opmerkingen zijn kan er contact worden opgenomen met de Gemeente Jabbeke op het nummer 050/81 01 42 of gemeentehuis@jabbeke.be.(laatst gewijzigd:8-6-2018)
Nieuws /