FEESTELIJKE HEROPENING NOORDSTRAAT - ETTELGEMSTRAAT
In de omgeving van de Noordstraat en de Ettelgemstraat te Zerkegem was er een tijdje terug heel wat hinder bij de uitvoering van de riolerings- en wegeniswerken.

Het gemeentebestuur is zich er van bewust dat dergelijke grote werken heel wat buurthinder met zich meebrengt en besliste om de vernieuwde straat plechtig te heropenen met een receptie. Op deze manier wenste het bestuur de bewoners te bedanken voor hun geduld en medewerking tijdens de werkzaamheden.

De werken zijn gestart in het voorjaar van 2016 en recent volledig voltooid met de groenaanleg en het vervangen van de laanbomen. Door de uitvoering van deze werken wordt het afvalwater nu afzonderlijk ingezameld en lozen een 54-tal woningen nu niet meer in de gracht maar wordt het afvalwater geloosd in een ondergrondse pompput en verpompt naar de afvalwaerzuiveringsinstallatie te Jabbeke. Het proper regenwater wordt afzonderlijk opgevangen in de straatgrachten.

Als gevolg van de rioleringswerken werd ook de oude betonnen rijweg volledig vervangen door een nieuwe asfaltweg wat geluidsvoordelen voor de buurtbewoners oplevert en het rijcomfort voor de weggebruiker verbetert.

In het volledige heraangelegde deel van de Noordstraat is een snelheidsregime van 50km/u en werd een snelheidsremmer (wegversmalling) aangelegd. Daarnaast is er een volledig losliggend voetpad werden de groenzones volledig vernieuwd.

De kostprijs van de werken bedroeg 851.439,53 euro excl. btw waarvan voor de aanleg van de riolering een Vlaamse gewestbijdrage kan bekomen worden van 427.257,81 euro. De werken zijn uitgevoerd door Verhelst Aannemingen uit Oostende en deels in onderaanneming door firma Verhegge uit Zedelgem. Het dossier werd opgevolgd door studiebureau Lobelle uit Varsenare.(laatst gewijzigd:4-6-2018)
Nieuws /