OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 5 JUNI
Op dinsdag 5 juni om 20u vindt in het kantoorgebouw Interne Zaken de openbare zitting van OCMW Jabbeke plaats. Hierbij laten we u de dagorde geworden.


  • Bestuursorganen - data zittingen - tweede semester 2018 - kennisneming.
  • Externe dienst - Woonpunt Gistel-Ichtegem-Oudenburg en binnenkort Jabbeke - subsidiedossier - kennisneming.
  • Externe dienst - Fedasil - asielzoekers en LOI-werking - wetswijziging en beleidsvernieuwingen - kennisneming.
  • Dienst Onthaalouders - Kind & Gezin - voornemen tot vermindering van subsidie voor subsidiegroep - Gezin Brugge (103342) na te lage bezetting - kennisneming.
  • Patrimonium - Sarkoheemstraat 19 Zerkegem - dossier sloopvergunning - STAVAZA 16 mei 2018 - voorstel tot bijeenroeping BCP - kennisneming.


(laatst gewijzigd:29-5-2018)