27525 - RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 8 MEI 2018
  • Financiële dienst - BBC - jaarrekening 2017 - vaststelling.
  • Bestuur / patrimonium - minnelijke onteigening woningen te Jabbeke, Constant Permekelaan 2-4-6 + garages - akte minnelijke onteigening - handtekeningbevoegdheid - OCMW raadsbeslissing dd. 3.04.2018 - wijziging artikel 3 - kennisneming/goedkeuring.
  • Patrimonium - bekendmaking openbaar onderzoek Everaerd Christian, Kouter 5 te Snellegem - kennisneming.
  • Patrimonium - woning Sarkoheemstraat 19 Zerkegem - sloopvergunning - procedureverloop - kennisneming.
  • Dienst gemeente & OCMW - Buurthuis "de Post" - huishoudelijk reglement / inzet vrijwilligers / samenwerking met gerant / drankaanbod - kennisneming.
  • Personeel - rechtspositieregeling - aanpassing arbeidsreglement gemeente Jabbeke - adviesverlening.
  • Externe dienst - Woonpunt Gistel - Ichtegem - Oudenburg én binnenkort Jabbeke - kennisneming.
  • Externe dienst - PWA Jabbeke - einde bestaan - regeling festiviteiten en plechtige overhandiging restmiddelen - kennisneming.


(laatst gewijzigd:2-5-2018)