DEELNAME VERKIEZINGEN ALS KIESGERECHTIGDE OF NIET-EU-BURGER
Er wordt vastgesteld dat een grote meerderheid van de niet-Belgische inwoners van Vlaamse en Brusselse gemeenten geen gebruik maakt van zijn mogelijkheid op gemeentelijke stemrecht. Dat blijkt uit de cijfers bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en 2012.

Drie organisaties die ijveren voor een sterkere maatschappelijke en politieke participatie in onze diverse samenleving. (De Wakkere Burger vzw, het Minderhedenforum en ORBITvzw) sloegen de handen in elkaar voor de campagne ‘Ik stem ook’.

MAG EEN NIET-BELG STEMMEN?


Geen Belg?! Toch kan je deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, tenminste na inschrijving op de kiezerslijst! Opgelet: na registratie, geldt voor jou de stemplicht net als voor alle andere kiezers. Wie zich vroeger al heeft ingeschreven, moet zich niet meer opnieuw inschrijven voor de verkiezingen van 2018.

Je kunt je enkel inschrijven als kiezer voor de gemeenteraads- en districtsverkiezingen, niet de voor provincieraads- of parlementsverkiezingen.

VOORWAARDEN NIET-BELGEN UIT EEN LAND VAN DE EU


  • minstens 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente (je hoofdverblijfplaats)
  • n iet geschorst zijn of uitgesloten zijn van het kiesrecht (bijvoorbeeld wegens een veroordeling)

Niet-Belgen van landen buiten de Europese Unie moeten bovendien 5 jaar ononderbroken legaal in België wonen en verklaren dat zij de Belgische grondwet, de Belgische wetten en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens naleven.

HOE INSCHRIJVEN?


Je moet ten laatste ingeschreven zijn op 31 juli 2018. Het inschrijvingsformulier kan je afhalen of invullen bij je gemeentehuis. Je kunt het formulier voor EU-burgers of het formulier voor niet EU-burgers ook rechtstreeks downloaden. Wanneer je dit formulier hebt ingevuld en bezorgd aan het gemeentebestuur, krijg je een ontvangstbewijs. Daarna zal het gemeentebestuur alle gegevens controleren en je zo snel mogelijk laten weten via een aangetekende brief of de inschrijving als kiezer wordt aanvaard.

Indien geweigerd, kan je nog een beroep instellen. Hoe dat moet, lees je in de aangetekende brief die je zal ontvangen. Respecteer steeds de vermelde beroepstermijn.

Indien aanvaard, zal je een oproepingsbrief ontvangen vlak voor de verkiezingen van 14 oktober 2018. Je moet dan die dag gaan stemmen. In België geldt er immers stemplicht.

EU-burgers kunnen ook zelf kandidaat zijn voor een zetel in de gemeenteraad en kunnen zich (apart) ook laten registreren als kiezer in België voor de Europese verkiezingen (2019). EU-burgers die voor de gemeenteraadsverkiezingen mogen stemmen, kunnen zich ook kandidaat stellen als gemeenteraadslid.(laatst gewijzigd:26-4-2018)
Nieuws /