BOOMPLANTACTIE ZORGT VOOR UITBREIDING MASKOBOS
Op dinsdag 27 maart 2018 werd door de gemeente, in samenwerking met Natuurpunt Jabbeke, een plantactie georganiseerd. Daarbij is er medewerking van serviceclub Rotary Jabbeke. Jaarlijks organiseert Rotary Jabbeke een jeugddag voor alle 5de leerjaren van de scholen van Jabbeke, waaraan een 8-tal klassen en ongeveer 200 leerlingen deelnemen. 2018 is de 20e editie van dit voortreffelijk samenwerkingsinitiatief tussen Rotary en alle scholen van Jabbeke. Dit jaar werd er gewerkt rond het thema duurzaamheid en natuur en is de plantactie daarbij een unieke gelegenheid. Naast de plantactie vonden er ook op verschillende locaties in de omgeving van het Maskobos didactische en praktische activiteiten plaats.

Bij de ruimtelijke planning voor de uitbreiding van de begraafplaats langs de Aartrijksesteenweg werd de uitbreiding van het Maskobos opgenomen, een uitbreiding van ongeveer twee hectare. Het ruimtelijk uitvoeringsplan werd door de bestendige deputatie goedgekeurd eind 2013, maar de verwerving en de beëindiging van de pacht namen enige tijd in beslag.

Voor de uitbreiding van het bos ontvangt de gemeente een investeringssubsidie van 55.000 euro uit het boscompensatiefonds. Het aanplantingsproject kadert binnen de uitbreiding van het natuurreservaat. Met deze bosuitbreiding wordt een ontbrekende verbinding gerealiseerd tussen twee bosgebieden. Het project kadert binnen de gewestelijke visie in het AGNAS. Het project kent vooral een ecologische meerwaarde en is tevens een zone met laagdynamisch medegebruik en stiltegebied.

Door landschapsarchitect Paul Deroose werd in opdracht van de gemeente een aanplantingsplan opgemaakt met een plantenlijst met 1868 bomen en struiken. De aanplanting van het bos gebeurt in samenwerking de lokale afdeling Natuurpunt. Er wordt aangeplant volgens de QD-methode met een 16-tal 'kloempen'. Zo’n groep bomen zijn miniverjongingsgroepjes bestaande uit zo’n 20 tot 30 jonge boompjes. De idee is dat uit elke 'kloemp' later één toekomstboom groeit. Die toekomstboom kan dan topkwaliteitshout leveren of een andere ecosysteemdienst vervullen.

Verder wordt nog autochtoon plantgoed aangeplant dat geschikt is voor de Vlaamse zandstreek en waarbij zowel typische randbeplanting als bosgoed is voorzien. Doorheen het nieuwe bos zal tevens een wandeling kunnen gemaakt worden vanaf de parking aan de Aartrijksesteenweg via de Beukendreef en zo de verbinding te maken met de Zilverstraat. De samenwerking met Natuurpunt en de uitbreiding van het bos maakt ook dat er voor de begraafplaats langs de Aartrijksesteenweg mogelijkheid ontstaat om een onderdeel bosbegraafplaats te realiseren.(laatst gewijzigd:28-3-2018)
Nieuws /