INZAMELACTIE PESTICIDEN OP HET CONTAINERPARK
Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd aan ruim 2000 Vlamingen gevraagd of ze nog pesticiden gebruiken in hun tuin. Er is goed nieuws: 53% gebruikt er geen. Van de 47% die het wel nog doen, is de helft bereid over te stappen op alternatieven. Wel, die mensen willen we een duwtje in de rug geven, samen met jullie.

Op zaterdag 21 april 2018 kan iedereen zijn (restjes) pesticiden binnenbrengen aan de KGA-stand op het containerpark en krijgen die personen in ruil een voegenborstel. De infocampagne hieromtrent is ondertussen opgestart.(laatst gewijzigd:7-3-2018)
Nieuws /