OFFICIËLE OPENING FIETSPAD AARTRIJKSESTEENWEG
Op zaterdag 10 maart 2018 zal om 11u een officiële opening plaatsvinden van het vernieuwde fietspad langs de Aartrijksesteenweg. Het provinciebestuur West-Vlaanderen en het gemeentebestuur van Jabbeke nodigen de aangelanden uit om hieraan deel te nemen en zal hiervoor een receptie aanbieden.

Update van het straatbeeld


De Aartrijksesteenweg is een voormalige provincieweg die al terug te vinden is op de Atlas der Buurtwegen uit 1841 en werd destijds bij aanleg ingericht om het toenmalige weinige gemotoriseerde verkeer zo snel en comfortabel mogelijk te laten rijden tussen Jabbeke en Aartrijke. Het brede betonnen profiel zorgde toen met het luwe verkeer en de schaarsere bebouwing niet voor verkeersonveiligheid. Intussen zijn de tijden veranderd.

De gemeente Jabbeke past een duurzame langetermijnvisie toe waardoor gekozen werd voor de volledige vernieuwing van de hele wegbreedte in het deel tussen de Gistelsteenweg en de Oude Stokerijstraat.

Uitvoering van de werken


Eind 2016 zijn de werken opgestart door de nutsmaatschappijen die eerst aanpassingswerken aan de gas-, water en elektriciteitsleidingen hebben uitgevoerd. Begin 2017 werden dan de effectieve werken opgestart.

Bij de uitvoering van de rioleringswerken werden in bepaalde zones uitzonderlijke turflagen vastgesteld op een diepte van 3,5m tot 5 m onder het maaiveld. Hierdoor was bijkomende studie en aangepast materiaal vereist voor de grondwaterbemaling om het werk uitgevoerd te krijgen. Ondanks dit tijdelijk technisch verlet waren de uiteindelijke wegeniswerken en groenaanplanting voltooid eind november vorig jaar.

De werken zijn uitgevoerd door hoofdaannemer Vanlerberghe uit Diksmuide en gegund voor een totaal bedrag van 1.183.594,49 euro (excl. BTW), waarvan 225.950,18 euro door de Provincie West-Vlaanderen en 957.644,41 euro voor rekening van de gemeente Jabbeke.

Snelheidsremmende maatregelen


Door de nieuw aangelegde wegindeling wordt gestreefd om het gewenste rijgedrag af te dwingen zoals de rijsnelheid, en tevens attentie verhogend te werken waar conflictpunten met andere weggebruikers zich kunnen voordoen. Zo heeft de versmalde rijweg ter hoogte van het kruispuntHogedijkenstraat/Zerkegemstraat dan weer een dubbel effect: de wegversmalling zorgt voor een drastisch afgenomen rijsnelheid en een kortere oversteekafstand voor de zwakke weggebruiker.

Samen met de bomenrij zorgen de haagblokken voor een versmallend perspectief wat positief werkt op het milderen van de snelheid van het autoverkeer. De ingewerkte accenten en het versmallend perspectief zal automatisch zorgen voor het gewenste rijgedrag in deze centrumwoonstraat.

Veilige fietsverbinding door losliggend dubbelrichtingsfietspad


De Aartrijksesteenweg is een belangrijke verbindingsweg naar het centrum van de gemeente Jabbeke met zijn talrijke kleinhandelszaken en wekelijkse marktdag op vrijdag. Deze steenweg is ook een evenzeer belangrijke verbindingsweg naar Aartrijke en verder naar Torhout, waar de scholengroep heel wat fietsers van in en rond Jabbeke aantrekt. De Aartrijksesteenweg heeft dus heel wat troeven voor fietsers. Het fietspad is gerealiseerd met steun van het Fietsfonds van de Provincie West-Vlaanderen.

Het betreft de subsidiëring van de aanleg en verbetering van fietspaden die deel uitmaken van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Het dubbelrichtingsfietspad is ontworpen volgens de aanbevelingen van het Vademecum Fietsvoorzieningen en aangelegd met een breedte van 2,50m. Gescheiden riolering voor afvalwater en hemelwater.

Onderzoek wees uit dat de bepaalde delen van de riolering nog in goede staat is en hergebruikt kon worden voor de afvoer van het regenwater. Andere delen van de riolering waren beschadigd en aan vervanging toe.

Bij dergelijke ingrijpende werken aan de weginfrastructuur heeft de gemeente dan ook beslist om de nodige investeringsinspanningen te doen voor het optimaliseren van het rioleringsstelsel conform de vereisten van de Europese en Vlaamse reglementering. Er werd een bijkomende afvalwaterriool aangelegd, zodat het afvalwater voortaan gescheiden afgevoerd wordt naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Jabbeke.(laatst gewijzigd:5-3-2018)
Nieuws /