SNELHEIDCONTROLES IN DE POLITIEZONE KOUTER
Snelheid is één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Eind 2017 kocht de politiezone Kouter een nieuwe mobiele digitale flitscamera aan. Dit gesofisticeerde toestel kan meerdere rijvakken tegelijkertijd flitsen. Tevens is het met dit nieuwe toestel toegelaten om te flitsen op de voorste nummerplaat (opkopflitsen). Met dit toestel kan ook worden geflitst in een zone 30.

Weliswaar zullen de snelheidscontroles gehouden worden op plaatsen en tijdstippen die dergelijke controles verantwoorden.

Alle leden van de Mobiliteitscel van de politiezone Kouter werden opgeleid om met deze nieuwe flitscamera te werken, waardoor er frequenter gecontroleerd zal worden.

De politiezone Kouter wil het snelheidsprobleem niet alleen repressief aanpakken, maar ook en vooral preventief. Eén van de preventieve maatregelen is het communiceren van de bemande snelheidscontroles via de website http://www.lokalepolitie.be/5452/home.html.

Tip - hoe trager je rijdt:
  • hoe gemakkelijker je kan reageren op onverwachte hindernissen;
  • hoe sneller je stilstaat als je plots moet stoppen;
  • hoe meer je ziet;
  • hoe kleiner de klap als je toch eens botst;

Je snelheid aanpassen is dus beter voor jezelf en voor de andere weggebruikers.(laatst gewijzigd:5-3-2018)
Nieuws /