27359 - RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 6 MAART 2018
  • Financiële dienst - Oproep aan de OCMW's voor intekening vrij gebruik gecumuleerde LOI reserves & instructies in het kader van de afbouw van huidige reserves en opbouw van toekomstige reserves - kennisneming.
  • Kantoor Interne Zaken - onderhandelingsprocedure tot aankoop van een schrobzuigmachine voor tapijten - goedkeuring.
  • Patrimonium - sociale woning - Sarkoheemstraat 21/C te 8490 Zerkegem - vervangen veluxen - onderhandelingsprocedure zonder bekendmakiung - prijsofferte - goedkeuring.
  • Dienst OCMW werken - aankoop van twee grasmaaiers + één kettingzaag - goedkeuring.
  • Sociale dienst - POD MI - inspectie dd. 15/12/2017 - inspectieverslag - kennisneming.
  • Sociale dienst - POD Maatschappelijke Integratie - Uniek verslag 2017 - kennisneming.
  • Dienst onthaalouders - Zorginspectie - inspectiebezoek 14/12/2017 - Kind en Gezin - vraag naar plan van aanpak - kennisneming.
  • Patrimonium gemeente - postgebouw Jabbeke - sorteerafdeling + bovenverdieping - Buurthuis De Post - reglement van inwendige orde - overleg dd. 25/01/2018 - kennisneming.
  • Externe dienst - Loca Consult - Danckaert Sophie - sociale begeleiding naar tewerkstelling - samenwerkingsovereenkomst - Eindfactuur voor 2017 - voorstel tot verlenging overeenkomst - goedkeuring.


(laatst gewijzigd:28-2-2018)