INFOMARKT INFRASTRUCTUUR- WERKEN TE STALHILLE
Sinds eind 2017 zijn de Aquafinwerken in Stalhille voltooid en wordt voortaan het afvalwater via een nieuwe persleiding verpompt naar de waterzuivering van Jabbeke. De gemeente Jabbeke wenst in navolging van dit project in de komende periode riolerings- en wegeniswerken uitvoeren ter hoogte van uw woning.

Het is zo dat in de Kalsijdeweg en in een deel van Spanjaardstraat en Nachtegaalstraat de bestaande woningen momenteel in de grachten lozen. Deze lozingen komen uiteindelijk terecht in open waterlopen waardoor het aangewezen is om het afvalwater van de woningen op perceelsniveau af te koppelen van de grachten en gescheiden aan te sluiten op de nieuwe afvalwaterriolen.

Door het studiebureau Lobelle werd hiervoor reeds de nodige ontwerpen opgemaakt die u nu al kunt raadplegen via volgende link www.jabbeke.be/Bijlage/centralisatie-Stalhille.pdf.

Het gemeentebestuur nodigt de buurtbewoners uit om de infomarkt over deze werken bij te wonen. Op dit infomoment er meer informatie gegeven worden over de concrete timing en fasering van de werken.

De infomarkt gaat door op dinsdag 6 maart 2018, doorlopend tussen 16u en 18u in zaal Swaenenburg.

De projectverantwoordelijken zullen er het project verder toelichten en uw eventuele vragen beantwoorden.(laatst gewijzigd:1-3-2018)
Nieuws /