CONCESSIE POP-UP ZOMERBAR 2019 KRAUWERSTRAAT
De gemeenteraad verleende op 5 november 2018 goedkeuring aan het lastenboek van de concessie voor het uitbaten van een pop-up zomerbar op een perceel gelegen in de Krauwerstraat in de zomer van 2019 (met mogelijkheid tot verlenging met 2 extra jaren). De periode van de concessie voor start op 22 mei 2019 en eindigt op 18 september 2019.

Interesse?
Alle nodige informatie met betrekking tot deze uitbating en voorwaarden voor een eventuele kandidaatstelling kan u terugvinden in de downloads. Kandidaturen dienen ten laatste op maandag 10 december 2018 om 12 u ingediend te worden.

Meer informatie:
Goele Brouckaert - gemeentehuis@jabbeke.be - 050 81 02 20

Raadpleeg hier het lastenboek.

Raadpleeg hier de plannen.(laatst gewijzigd:8-11-2018)