CONCESSIE POP-UP ZOMERBAR 2018 KRAUWERSTRAAT
De gemeenteraad verleende op 5 februari 2018 goedkeuring aan het lastenboek van de concessie voor het uitbaten van een pop-up zomerbar op een perceel gelegen in de Krauwerstraat in de zomer van 2018 (met mogelijkheid tot verlenging met 2 extra jaren). De periode van de concessie voor start op 23 mei en eindigt op 19 september.

Interesse?
Alle nodige informatie met betrekking tot deze uitbating en voorwaarden voor een eventuele kandidaatstelling kan u terugvinden in de downloads. Kandidaturen dienen ten laatste op maandag 26 februari 2018 om 12 u ingediend te worden.

Meer informatie:
Goele Brouckaert - gemeentehuis@jabbeke.be - 050 81 02 20

Raadpleeg hier het lastenboek.

Raadpleeg hier de plannen.(laatst gewijzigd:8-2-2018)