HULPVERLENINGSZONE 1 STELT VACATURES OPEN POST JABBEKE
Hulpverleningszone Zone 1 verenigt 17 gemeenten, 9 brandweerposten en 2 voorposten. Het grondgebied van Zone 1 gaat van Middelkerke naar Knokke-Heist tot Torhout. Vanuit de 9 brandweerposten en de 2 voorposten zorgen brandweerlieden en ambulanciers voor de preventie, de bescherming en hulp bij noodgevallen.

Hulpverleningszone 1 is dringend op zoek naar een communicatieverantwoordelijke/informatieveiligheidsconsulent (M/V) en vrijwillige hulpverleners-ambulanciers (M/V).

VACATURE 27 VRIJWILLIGE HULPVERLENERS-AMBULANCIERS POST JABBEKE


Heb je een hart voor hulpverlening, een sterke affiniteit met dringende geneeskundige hulpverlening en ben je flexibel? Hulpverleningszone 1 zoekt jou! Als ambulancier(m/v) versterk je de verschillende posten en word je met een maximum van 24 uur gemiddeld per week over een kalenderjaar ingezet. Voor Post Jabbeke zijn we specifiek op zoek naar vrijwillige ambulanciers. Hiervoor dien je op het moment van benoeming binnen een straal van 13 km van de Post Jabbeke te wonen.

PROFIEL


Als vrijwillig ambulancier (m/v) kan je je voldoende engageren voor de functie. Dit zowel naar opleiding als tijdsbesteding. Ervaring en/of affiniteit hebben met dringende geneeskundige hulpverlening (een geldige badge DGH bezitten, ervaring als ambulancier hebben, in het bezit zijn van het brevet Hulpverlener-ambulancier of een bachelor verpleegkundige met erkenning BBT spoed en intensieve zorgen, enz.) geniet de voorkeur.

Op het moment van de uiterste inschrijvingsdatum dien je te voldoen aan volgende voorwaarden:
 • Je bent Belg of burger van een ander land behorende tot de EER of Zwitserland
 • Je bent ten minste 18 jaar oud
 • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • Je bent in orde met de dienstplichtwetten
 • Je bent houder van een rijbewijs B - een rijbewijs C strekt tot aanbeveling
 • Je beschikt over een diploma of getuigschrift van hoger secundair onderwijs of een diploma daarmee gelijkgesteld
Op het moment van aanwerving dien je te voldoen aan volgende voorwaarden:
 • Geslaagd zijn in de selectieprocedure
 • Voldoen aan de vereiste over taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie

FUNCTIEBESCHRIJVING


Als hulpverlener-ambulancier (m/v) ruk je uit voor medische urgenties en voor bijstand aan de brandweer bij zware interventies. Je vervult zo een cruciale rol in de operationele werking van de brandweer en de dringende geneeskundige hulpverlening in de zone.

Als hulpverlener-ambulancier (m/v) maak je deel uit van een belangrijke schakel in de keten van dringende geneeskundige hulpverlening. Je werkt in een beperkt team. Je kan doortastend en zelfstandig handelingen stellen. Daarnaast beschikt je over een goed inlevingsvermogen en heb je een bijzondere aandacht voor medische hygiëne en preventie.

Ter voorbereiding sta je als hulpverlener-ambulancier in voor het onderhoud van de ziekenwagen. Je zorgt dagelijks dat de inventaris in orde is en dat waar nodig aanvullingen worden gedaan. Je staat ook in nauw contact met de materiaalverantwoordelijke om zo steeds voldoende materiaal in voorraad te hebben.

Als hulpverlener-ambulancier vervoer je niet alleen een slachtoffer, je behandelt het slachtoffer volgens je kennis en kunde. Je brengt ook zeer belangrijke informatie van de plaats van het noodgebeuren naar het ziekenhuis over. Aangezien je vaak in contact komt met burgers in nood maar ook met artsen en verpleegkundigen van andere instellingen, bepaal je mee het gezicht van de zone en blijft je in alle omstandigheden begripsvol en tactvol.

Als hulpverlener-ambulancier zorg je dat je continu bijgeschoold bent en houd je je op de hoogte van nieuwe werkwijzen en richtlijnen.

PROCEDURE


De selectieprocedure bestaat uit een eliminerende praktische proef en een eliminerende mondelinge proef.

1) Praktische proef op 50 punten:
Deze proef bestaat uit onder meer een aantal praktische opdrachten/oefeningen waarbij kandidaten een aantal opdrachten dienen uit te voeren met betrekking tot de basishandelingen van eerste hulpverlening Dit deel bestaat uit een aantal onderdelen:
 • Een eliminerende hef- en of tilproef: Kandidaten kunnen pas slagen voor de praktische proef indien men slaagt voor deze hef- en of tilproef.
 • Een aantal praktische opdrachten/oefeningen mbt medische hulpverlening.
 • Een korte verslaggeving van een interventie en een aantal schriftelijke vragen met betrekking tot het werkveld.

Kandidaten dienen geslaagd te zijn voor het eerste praktisch onderdeel om toegelaten te worden tot het competentiegericht interview. Je dient hiervoor 50% te behalen.

2) Een mondeling gesprek op 50 punten:
Hierin wordt de motivatie, inzetbaarheid en overeenstemming met de functie nagegaan. De overeenstemming van de functie wordt nagegaan aan de hand van een competentiegericht interview waarbij de patiëntgerichtheid en empathisch handelen, mondelinge communicatie, deontologie; loyauteit en discretie, samenwerken en kwaliteitsvol werken wordt nagegaan.

Je dient in totaal 50 % te behalen om opgenomen te worden in de wervingsreserve. Deze wervingsreserve is 2 jaar geldig. Kandidaten worden gerangschikt in de wervingsreserve volgens de behaalde totaalscore.

Eliminerend medisch onderzoek
Om aangesteld te kunnen worden dien je medisch geschikt bevonden te worden. Het eliminerend medisch onderzoek gaat (onder voorbehoud van het aantal kandidaten) door in de laatste week van maart 2018 en de eerste week van april 2018.

STAGE EN OPLEIDING


Iedere benoeming begint met een stage. Deze stage begint op de dag van indiensttreding. De stage begint met het volgen van de opleiding die nodig is voor het behalen van het brevet van ambulancier en eindigt 1 jaar na het behalen van het brevet van ambulancier. Om benoemd te kunnen worden dient men te beschikken over een geldige badge DGH en dient men houder te zijn van het brevet van ambulancier.

Als stagiair verdien je 12, 8684 EURO (bruto geïndexeerd) per uur.

Na de stage verdien je € 14,8263 EURO (bruto geïndexeerd) per uur. Dit uurloon stijgt naarmate je meer anciënniteit opbouwt.

De stage duurt 1 jaar voor de stagiair die op de dag van indiensttreding al houder is van het brevet ambulancier.

INTERESSE?


Mail je kandidatuur naar vacatures@zone1.be of verstuur dit per brief tav vacatures – zone 1, Siemenslaan 8, 8020 Oostkamp.

Om geldig te solliciteren dienen volgende documenten ten laatste op 22 februari 2018 in ons bezit te zijn.
 • Curriculum vitae
 • Kopie hoogst behaalde diploma en/of meest relevante diploma
 • Kopie rijbewijs B (voor- en achterzijde)
 • Kopie identiteitskaart (voor- en achterzijde)
 • Uittreksel strafregister (maximum drie maanden oud op 22 februari 2018)
 • Eventueel een kopie van je geldige badge DGH en/of brevet hulpverlener-ambulancier.

De proeven zijn voorzien vanaf 5 maart 2018.

VACATURE COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE/INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENT


Hulpverleningszone 1 is momenteel op zoek naar een communicatieverantwoordelijke/informatieveiligheidsconsulent (m/v) - (A1a – A3a) . Er wordt ook een wervingsreserve aangelegd.

Als communicatieverantwoordelijke/informatieveiligheidsconsulent werk je een communicatiebeleid en informatieveiligheidsbeleid uit en sta je in voor interne en externe communicatie. Je hebt de eindverantwoordelijkheid voor de werking van de Dienst Communicatie. Je rapporteert aan de directeur bedrijfsvoering/secretaris en aan de zonecommandant. Je stuurt en ondersteunt werkgroepen die te maken hebben met communicatie.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN


 • Je beschikt over een master in de communicatiewetenschappen, master in de bedrijfscommunicatie of een diploma hieraan gelijkgesteld.
 • Laatstejaarsstudenten dienen het bewijs te leveren dat zij als laatstejaarsstudent ingeschreven zijn voor de uiterste inschrijvingsdatum. Zij dienen eveneens een verklaring voor te leggen dat ze binnen een termijn van 5 maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma.

AANWERVINGSVOORWAARDEN


 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B (handgeschakeld)
 • Voldoen aan de vereiste over taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

SELECTIEPROCEDURE


Indien er meer dan 25 geldige kandidaturen zijn gebeurt er een preselectie op basis van het curriculum vitae en de motivatiebrief. De relevante ervaring, motivatie en zicht op de functie worden hierin afgetoetst.

De selectieprocedure bestaat uit volgende onderdelen:
 • Een schriftelijke proef. In deze proef dient men onder meer een case uit te werken die relevant is naar de functie-inhoud toe. Dit gedeelte staat op 30 punten. Kandidaten dienen 50% te behalen om te slagen in dit onderdeel.
 • Een niet-eliminerend psychotechnisch onderdeel met onder meer een persoonlijkheidstest en capacitaire proeven. De resultaten uit dit onderdeel worden mee opgenomen in de beoordeling van het mondeling deel.
 • Een specifiek competentiegericht mondeling gesprek: In dit gesprek worden een aantal competenties belangrijk voor het uitoefenen van de functie en de motivatie naar de functie toe bevraagd. Op voorhand wordt een voorbereidende proef georganiseerd waarop dieper ingegaan wordt tijdens het gesprek. Dit gedeelte staat op 70 punten. Kandidaten dienen 50 % te behalen om te slagen in dit onderdeel.

In totaal dienen de kandidaten 60% te behalen om te slagen in de selectieprocedure.

AANBOD


 • Een contractuele voltijdse functie van onbepaalde duur
 • Een jaarloon tussen 36563,79 tot 64342,23 euro BRUTO geïndexeerd (met maximale anciënniteit)
 • Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, enz.
 • Een takenpakket binnen een groeiende organisatie waarin je de mogelijkheid hebt om de nodige verantwoordelijkheid binnen je takenpakket op te nemen
 • Glijdende werkuren

INTERESSE?


Solliciteer ten laatste op woensdag 28 februari 2018 via vacatures@zone1.be of per post ten aanzien van Hulpverleningszone 1 – sollicitaties, Siemenslaan 8, 8020 Oostkamp. Volgende documenten dienen op woensdag 28 februari in ons bezit te zijn: een kopie van jouw hoogst behaalde diploma (laatstejaars dienen een bewijs te leveren dat zij laatstejaarsstudent zijn) en of mogelijke brevetten, een curriculum vitae met exacte data van je werkervaring en een duidelijke omschrijving van je takenpakket, een motivatiebrief en een kopie van jouw identiteitskaart.(laatst gewijzigd:7-2-2018)
Nieuws /