27209 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 15-01-2018 tot en met 13-02-2018 - Bremstraat 23 - het renoveren en uitbreiden van een woning (een afwijking)

Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu.

U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 15-01-2018 tot en met 13-02-2018 ten laatste tegen 17 uur:
- per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke (gemeentehuis@jabbeke.be)


(laatst gewijzigd:14-1-2018)