27190- LEEFMILIEU: openbaar onderzoek gedurende de periode van 11 januari 2018 tot en met 9 februari 2018 - Inrichtingsnota Kwetshage - Meetkerkse Moeren

Het dossier ligt gedurende de periode van 30 dagen van 11 januari 2018 tot en met 9 februari 2018 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Leefmilieu.

U kan schriftelijk uw opmerkingen of bezwaren indienen bij het college van burgemeester en schepenen tegen ten laatste ten laatste 9 februari 2018 om 17 uur:
- per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke (gemeentehuis@jabbeke.be)


(laatst gewijzigd:9-1-2018)