GEMEENTE JABBEKE VERLEENT SCHRIJFBAAR AUTONOMIE
Na een gebruik van een 15-tal jaar van het pand gelegen in de Eernegeweg te Jabbeke (Snellegem) door Schrijfbaar van vzw De Kade, heeft de gemeenteraad op 18 december 2017 beslist om deze vzw volledige autonomie te verlenen aldaar. Dit door de verkoop van het pand aan vzw De Kade.

Het werkproject Schrijfbaar van vzw De Kade is sinds een 15-tal jaar een gevestigde waarde in Jabbeke (Snellegem). Schrijfbaar biedt een werkplek voor volwassen mensen met een autismespectrumstoornis en een (rand)normale begaafdheid, die op zoek zijn naar een aangepaste daginvulling en niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen. De producten (kaarten, kaarsen, sieraden…) die door hen worden vervaardigd, worden eveneens verkocht in hun eigen winkel ter plaatse.Op heden draagt de gemeente voor het gebouw een belangrijke onderhouds- en energiekosten en daarnaast staan ook grote noodzakelijke renovatiewerken op til. In dat opzicht werd aldus beslist om over te gaan tot verkoop aan vzw De Kade, aangezien de gemeente het initiatief ‘Schrijfbaar’ op de locatie Snellegem wenst te behouden.

Door de gemeenteraad werd vervolgens beslist om het pand aan vzw De Kade te verkopen voor een bedrag van 220.350 euro. Aan de verkoop wordt de voorwaarde gekoppeld dat de activiteit ‘Schrijfbaar’ in zijn huidige vorm op die plaats voor een periode van 10 jaar wordt behouden.

Naast ‘Schrijfbaar’ bevindt zich op vandaag ook de buitenschoolse kinderopvang in het gebouw. Dit betekent allerminst het einde van de buitenschoolse kinderopvang in Snellegem. Momenteel worden de voorbereidingen genomen voor het voorzien van een nieuwe locatie van deze buitenschoolse kinderopvang in het gebouw De Schelpe, eveneens gelegen langs de Eernegemweg. De verhuis wordt gepland medio 2018.

(laatst gewijzigd:11-12-2017)
Nieuws /