27139 - Toekenning doorlopende signalisatievergunning aan De Watergroep voor het uitvoeren van werken - Jaarvergunning 2018
Net zoals voor het jaar 2017 wordt voor het werkjaar 2018 aan De Watergroep terug een doorlopende vergunning toegekend voor het uitvoeren van wegen- en bouwwerken.

De Watergroep krijgt deze toekenning voor het plaatsen van signalisatie op het openbaar domein n.a.v. kleine onderhoudswerken aan het waterdistributienet of werken met een hoogdringend karakter (bv. herstelling van breuken).

Deze doorlopende vergunning stelt De Watergroep in staat haar opdracht zonder oponthoud te vervullen op vraag van de gemeenten- vennoten en ten dienste van haar klanten- verbruikers.

(laatst gewijzigd:28-12-2017)