27138 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 29-12-2017 tot en met 29-01-2018 - Oude Bruggeweg 2 - het herbouwen van een eengezinswoning en bijgebouwen na afbraak van de bestaande gebouwen

Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu.

U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 29-12-2017 tot en met 29-01-2018 ten laatste tegen 17 uur:
- per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke (gemeentehuis@jabbeke.be)


(laatst gewijzigd:28-12-2017)