27136 - Toekenning van permanente signalisatievergunning aan firma Verstraete K & Zoon voor het uitvoeren van werken dienstjaar 2018
In opdracht van de netbeheerder INFRAX worden door de firma Verstraete K. & Zoon nv in de loop van 2018 werken uitgevoerd op het grondgebied van Jabbeke

Omschrijving werken : Diverse onderhoudswerken aan nutsvoorzieningen, zoals overkoppelingen, aansluitingen en werken aan het bovengronds net.

Hiervoor wordt een doorlopende jaarvergunning toegekend vanaf 01/01/2018 tot 31/12/2018.

(laatst gewijzigd:27-12-2017)