27122 - Toekenning van permanente signalisatievergunning aan De Groote Gaston voor het uitvoeren van werken dienstjaar 2018
In het kader van d het lopende onderhoudsbestek 1M3D8J/14/34 voor district D311 Brugge worden in de loop van 2018 werken uitgevoerd op het grondgebied van Jabbeke

De firma staat in voor het aanbrengen van wegmarkeringen op zowel gemeente- als gewestwegen

Hiervoor wordt een doorlopende jaarvergunning toegekend voor de duur van het contract, vanaf 01/01/2018 tot 31/12/2018.

(laatst gewijzigd:22-12-2017)