27118 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 27-12-2017 tot en met 25-01-2018 - Bekegemstraat 59 - het verbouwen en het bouwen van twee gekoppelde eengezinswoningen en een losstaande carport na deelse afbraak bestaande situatie

Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu.

U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 27-12-2017 tot en met 25-01-2018 ten laatste tegen 17 uur:
- per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke (gemeentehuis@jabbeke.be)


(laatst gewijzigd:26-12-2017)