27107 - Toekenning van permanente signalisatievergunning aan Aquafin NV voor het uitvoeren van werken dienstjaar 2018
Aqualin dient bij de exploitatie van haar collectoren, pompstations, rioolwaterzuiveringsinstallaties vaak korte interventies te doen op de openbare weg. Deze worden uitgevoerd aan de rand van de weg, zijn van mobiele aard en van korte duur. Volgende soorten interventies zijn o.a. mogelijk:

- Opsporen illegale lozing (15 minuten/inspectieput)
- Controle collectoren (15 minuten/inspectieput)
- Onderhoud pompstation (2 uur/inspectieput)
Deze interventies kunnen gepland zijn of eisen soms onmiddellijke actie.

Signalisatievergunning

(laatst gewijzigd:15-12-2017)